Tresači TORNADO

Vučeni tresači maslina, višanja i šljiva BERARDINUCCI TORNADO                       

Čizmić zastupanje d.o.o.

korektnost
kooperativnost
inovativnost i pouzdanost.

Pozivamo Vas na suradnju.

Servis i podrška

Rabljeni strojevi

Gredičar

Kontakt